The straw hat is the summer accessory

Moda estate

EN
The straw hat is the summer accessory. It doesn't matter if you are forced to stay in the city, in the warm months the straw hat is a must. Holiday-style accessory, it offers freshness and shelter from possible insolations. There are models for all tastes, ranging from panama to trilby. The important thing is not to go out without it.

AL
Kapelë kashte është aksesori veror. Nuk ka rëndësi nëse detyroheni të qëndroni në qytet, në muajt e ngrohtë kapela e kashtës është e domosdoshme. Aksesorë i stilit të festave, ai ofron freski dhe strehë nga izolimet e mundshme. Ka modele për të gjitha shijet, duke filluar nga panama në trilby. Gjëja e rëndësishme është të mos dilni pa të.

IT
Il cappello di paglia è l'accesorio dell'estate. Non importa se si è costretti a rimanere in città, nei mesi caldi il cappello di paglia è un must. Accessorio di stile vacanziere, offre freschezza e riparo da eventuali insolazioni. Ci sono modelli per tutti i gusti, si va dal panama al trilby. L'importante è non uscire senza.

ES
El sombrero de paja es el accesorio de verano. No importa si se ve obligado a quedarse en la ciudad, en los meses cálidos, el sombrero de paja es imprescindible. Accesorio de estilo vacacional, ofrece frescura y protección contra posibles insolaciones. Hay modelos para todos los gustos, que van desde Panamá hasta Trilby. Lo importante es no salir sin él.

Nuova Vecchia