Jason Momoa: training to grow your armsEN
Hollywood star Jason Momoa reveals his workouts to strengthen his arms. At the base of the program of the protagonist of Aquaman there is the philosophy of hard work and fun. To get good results in the gym you don't have to do repetitive workouts to avoid getting bored. Jason Momoa's training program to grow your arms: 
Heating 
100 push-ups and 100 weightless squats. Do 4 sets of 25 reps. 
Rest for 2 minutes 
Press-ups and squats without weights 
Superset 1 (series to be repeated 3 times) 
• 7 of each: pull-ups (pull-ups at the bar), curl with barbell without rest. 
• 6 of each: pull-up, restless barbell curl. 
• 5 of each: pull-up, restless barbell curl. 
Rest for 2 minutes 
Pull-ups Curl bar 
Superset 2 (series to be repeated 3 times) 
• 7 of each: low rowing, dumbbell curl. 
• 6 of each: low rowing, dumbbell curl. 
• 5 of each: low rowing, dumbbell curl. 
Rest for 2 minutes 
Low rowing 
Curl with dumbbells

AL
Ylli i Hollivudit Jason Momoa zbulon stërvitjet e tij për të forcuar krahët. Në bazë të programit të protagonistit të Aquaman ekziston filozofia e punës së palodhur dhe argëtimit. Për të marrë rezultate të mira në palestër, nuk keni nevojë të bëni stërvitje të përsëritura për të mos u mërzitur. Programi i stërvitjes i Jason Momoa për të rritur krahët: 
ngrohje 
100 push-up dhe 100 mbledhje pa peshë. Bëni 4 grupe me 25 reps. 
Pushoni për 2 minuta 
Shtypje dhe mbledhje pa pesha 
Superset 1 (seria që do të përsëritet 3 herë) 
• 7 nga secila: tërheqje (tërheqje në bar), kaçurrela me barbell pa pushim. 
• 6 nga secila: tërheqje, kaçurrela barbelli e shqetësuar. 
• 5 nga secila: tërheqje, kaçurrela barbelli e shqetësuar. 
Pushoni për 2 minuta 
Pull-ups 
Shufër kaçurel 
Superset 2 (seritë që duhen përsëritur 3 herë) 
• 7 nga secila: kanotazh të ulët, kaçurrela gjeli. 
• 6 nga secila: kanotazh të ulët, kaçurrela gjeli. 
• 5 nga secila: kanotazh të ulët, kaçurrela gjeli. 
Pushoni për 2 minuta 
Kanotazh i ulët 
Curl me shtangë dore

IT
Il divo di Hollywood, Jason Momoa, svela i suoi allenamenti per irrobustire le braccia. Alla base del programma del protagonista di Aquaman c'è la filosofia che prevede lavoro sodo e divertimento. Per ottenere buoni risultati in palestra non bisogna fare allenamenti ripetitivi per evitare di annoiarsi. Il programma di allenamento di Jason Momoa per far crescere le braccia:  Riscaldamento 
100 flessioni e 100 squat senza pesi. Fare 4 serie da 25 ripetizioni. 
Riposo di 2 minuti 
Press-up e squat senza pesi 
Superset 1 (serie da ripetere 3 volte) 
• 7 di ciascuno: pull-up (trazioni alla sbarra), arricciatura con bilanciere senza riposo. 
• 6 di ciascuno: pull-up, curl con bilanciere senza riposo. 
• 5 di ciascuno: pull-up, curl con bilanciere senza riposo. 
Riposo di 2 minuti 
Pull-up Bar curl 
Superset 2 (serie da ripetere 3 volte) 
• 7 di ciascuno: canotaggio basso, ricciolo con manubri. 
• 6 di ciascuno: canotaggio basso, ricciolo con manubri. 
• 5 di ciascuno: canotaggio basso, ricciolo con manubri. 
Riposo di 2 minuti 
Canottaggio basso 
Curl con manubri

ES
La estrella de Hollywood Jason Momoa revela sus entrenamientos para fortalecer sus brazos. En la base del programa del protagonista de Aquaman está la filosofía del trabajo duro y la diversión. Para obtener buenos resultados en el gimnasio, no tiene que hacer entrenamientos repetitivos para evitar aburrirse. Programa de entrenamiento de Jason Momoa para hacer crecer tus brazos: 
Calefacción 
100 flexiones y 100 sentadillas sin peso. Haz 4 series de 25 repeticiones. 
Descansa 2 minutos 
Flexiones y sentadillas sin pesas 
Superconjunto 1 (serie que se repetirá 3 veces) 
• 7 de cada uno: pull-ups (pull-ups en la barra), rizar con barra sin descanso. 
• 6 de cada uno: pull-up, barra de pesas inquieta. 
• 5 de cada uno: pull-up, barra de pesas inquieta. 
Descansa 2 minutos 
Pull-ups Barra de rizo 
Superconjunto 2 (series que se repetirán 3 veces) 
• 7 de cada uno: remo bajo, curl con mancuernas.
• 6 de cada uno: remo bajo, curl con mancuernas. 
• 5 de cada uno: remo bajo, flexión con mancuernas. 
Descansa 2 minutos 
Remo bajo 
Rizo con pesas

Nuova Vecchia