How to convince lazy children to play sports

Sport

EN
Sport is especially good for children. The latter spend hours on the sofa watching TV or playing video games. We must not reproach them nor force them to play a sport they do not like. To give it a grooming, children must try different sports. It is useful to give vent to their creativity in any type of business. The next step is to understand with them which discipline they are most attracted to. Sport must help children grow fit and give them a sense of belonging to a group.

AL
Sporti është veçanërisht i mirë për fëmijët. Këto të fundit kalojnë orë të tëra në divan duke parë TV ose duke luajtur lojëra video. Ne nuk duhet t'i qortojmë ata dhe as t'i detyrojmë ata të luajnë një sport që nuk e pëlqejnë. Për t’i dhënë asaj një zbukurim, fëmijët duhet të provojnë sporte të ndryshme. Shtë e dobishme t'i kushtohet krijimtarisë së tyre në çdo lloj biznesi. Hapi tjetër është të kuptoni me ta se për cilën disiplinë ata tërhiqen më shumë. Sporti duhet të ndihmojë fëmijët të rriten të aftë dhe t'u japin atyre ndjenjën e përkatësisë në një grup.

IT
Lo sport fa bene specialmente ai bambini. Quest'ultimi passano ore sul divano a gurdare la tv o giocare ai videogames. Non bisogna rimproverarli e neanche obbligarli a praticare uno sport a loro non gradito. Per dargli una strigliata, bisogna far provare ai bimbi diverse discipline sportive. È utile dar sfogo alla loro creatività in qualsiasi tipo di attività. Il passo successivo è capire con loro da quale disciplina sono più attratti. Lo sport deve aiutare i bambini a crescere in forma e a far nascere in loro il senso di appartenenza a un gruppo.

ES
El deporte es especialmente bueno para los niños. Estos últimos pasan horas en el sofá viendo televisión o jugando videojuegos. No debemos reprocharles ni obligarlos a practicar un deporte que no les gusta. Para prepararlo, los niños deben probar diferentes deportes. Es útil dar rienda suelta a su creatividad en cualquier tipo de negocio. El siguiente paso es comprender con ellos a qué disciplina se sienten más atraídos. El deporte debe ayudar a los niños a ponerse en forma y darles un sentido de pertenencia a un grupo.

Nuova Vecchia