Come ottenere un'abbronzatura intensa, senza scottarsi

abbronzatura intensaEN
We offer some useful tips for a perfect tan. Betacarotene and zinc are useful for promoting a more resistant tan and intense coloring. Beta-carotene is found in abundance in carrot oil and protects, together with other antioxidant vitamins, from the damage of ultraviolet rays. Zinc has an anti-aging activity and is found mainly in dried fruit, cocoa, whole grains and legumes. It is essential to consume seasonal fruits and vegetables to help the body receive micronutrients and essential water for the skin.

AL
Ne ofrojmë disa këshilla të dobishme për një ngjyrosje perfekte. Betakaroteni dhe zinku janë të dobishëm për promovimin e një ngjyrosje më rezistente dhe ngjyrosje intensive. Beta-karoteni gjendet në bollëk në vajin e karotës dhe mbron, së bashku me vitaminat e tjerë antioksidues, nga dëmtimi i rrezeve ultravjollcë. Zinku ka një aktivitet kundër plakjes dhe gjendet kryesisht në fruta të thata, kakao, kokrra të plota dhe bishtajore. Shtë thelbësore të konsumoni fruta dhe perime sezonale për të ndihmuar trupin të marrë mikronutrientë dhe ujë të domosdoshëm për lëkurën.

IT
Proponiamo alcuni consigli efficaci per una tintarella perfetta. Betacarotene e zinco sono utili per favorire un'abbronzatura più resistente e dalla colorazione intensa. Il betacarotene si trova in abbondanza nell'olio di carota e protegge, insieme alle altre vitamine antiossidanti, dai danni dei raggi ultravioletti. Lo zinco svolge un'azione anti-invecchiamento e lo si trova principalmente nella frutta secca, nel cacao, nei cerali integrali e nei legumi. È fondamentale consumare frutta e verdura di stagione per aiutare l'organismo a ricevere micronutrienti e acqua essenziali per la pelle.

ES
Ofrecemos algunos consejos útiles para un bronceado perfecto. El betacaroteno y el zinc son útiles para promover un bronceado más resistente y una coloración intensa. El betacaroteno se encuentra en abundancia en el aceite de zanahoria y protege, junto con otras vitaminas antioxidantes, del daño de los rayos ultravioleta. El zinc tiene una actividad antienvejecimiento y se encuentra principalmente en frutas secas, cacao, granos enteros y legumbres. Es esencial consumir frutas y verduras de temporada para ayudar al cuerpo a recibir micronutrientes y agua esencial para la piel.

Nuova Vecchia